0881. நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா

Rate this post

0881. நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா

0881. Nizhalneerum Innaatha Innaa

 • குறள் #
  0881
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
  இன்னாவாம் இன்னா செயின்.
 • விளக்கம்
  இன்பந்தரும் நிழலும் நீரும் துன்பம் தருவனவாயின் தீயனவாகும்; அவை போன்றே சுற்றத்தாரின் இயல்புகளும் துன்பம் செய்யின் தீயவையாகும்.
 • Translation
  in English
  Water and shade, if they unwholesome prove, will bring you pain.
  And qualities of friends who treacherous act, will be your bane.
 • Meaning
  Shade and water are not pleasant, (if) they cause disease; so are the qualities of (one’s) relations not agreeable, (if) they cause pain.

Leave a comment