0882. வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க

Rate this post

0882. வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க

0882. Vaalpola Pagaivarai Anjarka

 • குறள் #
  0882
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
  கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  வாள் போல வெளிப்படையாய்த் துன்பம் செய்யும் பகைவர்க்கு அஞ்ச வேண்டா; உறவினர் போன்று மறைந்து நிற்கும் பகைவர் நட்புக்கு அஞ்சுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Dread not the foes that as drawn swords appear;
  Friendship of foes, who seem like kinsmen, fear!
 • Meaning
  Fear not foes (who say they would cut) like a sword; (but) fear the friendship of foes (who seemingly act) like relations.

Leave a comment