0905. இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற்

Rate this post

0905. இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற்

0905. Illaalai Anjuvaan Anjumat

 • குறள் #
  0905
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்
  நல்லார்க்கு நல்ல செயல்.
 • விளக்கம்
  மனைவிக்கு அஞ்சுகின்றவன் நல்லவர்க்கு நல்ல செயல்களைச் செய்ய எப்பொழுதும் அச்ச்சப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Who quakes before his wife will ever tremble too,
  Good deeds to men of good deserts to do.
 • Meaning
  He that fears his wife will always be afraid of doing good deeds (even) to the good.

Leave a comment