0906. இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே

Rate this post

0906. இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே

0906. Imaiyaarin Vaazhinum Paadinare

 • குறள் #
  0906
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே இல்லாள்
  அமையார்தோள் அஞ்சு பவர்.
 • விளக்கம்
  மனைவியின் மூங்கில் போன்ற தோள்மீது உள்ள மயக்கத்தால் அவளுக்கு அஞ்சுகின்றவன், தேவரைப் போல் வாழ்பவனாயினும் பெருமை கொள்ள மாட்டான்.
 • Translation
  in English
  Though, like the demi-gods, in bliss they dwell secure from harm,
  Those have no dignity who fear the housewife’s slender arm.
 • Meaning
  They that fear the bamboo-like shoulders of their wives will be destitute of manliness though they may flourish like the Gods.

Leave a comment