0913. பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம்

Rate this post

0913. பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம்

0913. Porutpendir Poimmai Muyakkam

 • குறள் #
  0913
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
  ஏத஧ல் பிணந்தழீஇ அற்று.
 • விளக்கம்
  பொருளையே விரும்பும் விலைமகளின் பொய்யான தழுவுதல், பிணம் எடுப்பவர் பொருளுக்காக முன் அறியாத பிணத்தை இருட்டறையில் தழுவி எடுத்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  As one in darkened room, some stranger corpse inarms,
  Is he who seeks delight in mercenary women’s charms!
 • Meaning
  The false embraces of wealth-loving women are like (hired men) embracing a strange corpse in a dark room.

Leave a comment