0923. ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால்

Rate this post

0923. ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால்

0923. Eendraal Mugaththeyum Innaathaal

 • குறள் #
  0923
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என்மற்றுச்
  சான்றோர் முகத்துக் களி.
 • விளக்கம்
  யாது செய்தாலும் மகிழும் தாய் முன்பானாலும் கள்ளுண்டு மயங்குதல் துன்பந்தருவதாகும்; குற்றம் எதையும் பொறுக்காத அறிவுடையோர் முன்பு மயங்குதல் மிக்க வெறுப்பைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  The drunkard’s joy is sorrow to his mother’s eyes;
  What must it be in presence of the truly wise?
 • Meaning
  Intoxication is painful even in the presence of (one’s) mother; what will it not then be in that of the wise ?

Leave a comment