0924. நாண்என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும்

Rate this post

0924. நாண்என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும்

0924. Naanennum Nallaal Purankodukkum

 • குறள் #
  0924
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  நாண்என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள்ளென்னும்
  பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.
 • விளக்கம்
  யாவரும் இகழும்படியான கட்குடி என்னும் குற்றமுடையவரை, நாண் என்னும் உயர்ந்தவள் பார்ப்பதற்கு அஞ்சி, அவருக்கு எதிரே நிற்க மாட்டாள்.
 • Translation
  in English
  Shame, goodly maid, will turn her back for aye on them
  Who sin the drunkard’s grievous sin, that all condemn.
 • Meaning
  The fair maid of modesty will turn her back on those who are guilty of the great and abominable crime of drunkenness.

Leave a comment