0928. களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக

Rate this post

0928. களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக

0928. Kaliththariyen Enbathu Kaividuga

 • குறள் #
  0928
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
  ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும்.
 • விளக்கம்
  மறைவில் கள்ளுண்டு ‘கள்ளுண்டறியேன்’ என்று சொல்வதைக் கைவிடுதல் வேண்டும். குடித்ததும் மனத்தில் ஒளித்து வைத்திருக்கும் குற்றம் வெளிப்பட்டு விடும்.
 • Translation
  in English
  No more in secret drink, and then deny thy hidden fraud;
  What in thy mind lies hid shall soon be known abroad.
 • Meaning
  Let (the drunkard) give up saying “I have never drunk”; (for) the moment (he drinks) he will simply betray his former attempt to conceal.

Leave a comment