0941. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும்

4/5 - (1 vote)

0941. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும்

0941. Miginum Kuraiyinum Noiseiyum

 • குறள் #
  0941
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர்
  வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.
 • விளக்கம்
  மருத்துவ நூல் வல்லார் வாதம் முதலாக (வாதம், பித்தம், கபம்) வகுத்துச் சொல்லும் மூன்றும் உடம்புக்கு ஏற்ற அளவில் இல்லாமல் மிகுமானாலும் குறையுமானாலும் நோயை உண்டாக்கும்.
 • Translation
  in English
  The learned books count three, with wind as first; of these,
  As any one prevail, or fail; ’twill cause disease.
 • Meaning
  If (food and work are either) excessive or deficient, the three things enumerated by (medical) writers, flatulence, biliousness, and phlegm, will cause (one) disease.

Leave a comment