0942. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு

5/5 - (1 vote)

0942. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு

0942. Marundhena Vendaavaam Yaakkaikku

 • குறள் #
  0942
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
  அற்றது போற்றி உணின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் முன்வேளை உண்ணப்பட்டது சீரனித்த அளவை அறிந்து, பின் உண்பானாயின், அவனது உடம்புக்கு மருந்து என ஒன்று வேண்டியதில்லை.
 • Translation
  in English
  No need of medicine to heal your body’s pain,
  If, what you ate before digested well, you eat again.
 • Meaning
  No medicine is necessary for him who eats after assuring (himself) that what he has (already) eaten has been digested.

Leave a comment