0943. அற்றால் அறவறிந்து உண்க

Rate this post

0943. அற்றால் அறவறிந்து உண்க

0943. Atraal Aravarindhu Unga

 • குறள் #
  0943
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
  பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு.
 • விளக்கம்
  முன் உணவு செரித்ததை அறிந்து, பின் உணவை அது செரிக்கும் அளவு அறிந்து உண்ண வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால், உடம்பை நெடுங்காலம் போற்றி வாழலாம்.
 • Translation
  in English
  Who has a body gained may long the gift retain,
  If, food digested well, in measure due he eat again.
 • Meaning
  If (one’s food has been) digested let one eat with moderation; (for) that is the way to prolong the life of an embodied soul.

Leave a comment