0946. இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல்

Rate this post

0946. இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல்

0946. Izhivarindhu Unbaankan Inbampol

 • குறள் #
  0946
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
  கழிபேர் இரையான்கண் நோய்.
 • விளக்கம்
  குறைவாக உண்பவனிடத்தில் இன்பம் நிலைத்து நிற்றல்போல, மிகுதியாக உண்பவனிடத்தில் நோய் நீங்காமல் நிற்கும்.
 • Translation
  in English
  On modest temperance as pleasures pure,
  So pain attends the greedy epicure.
 • Meaning
  As pleasure dwells with him who eats moderately, so disease (dwells) with the glutton who eats voraciously.

Leave a comment