0948. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி

Rate this post

0948. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி

0948. Noinaadi Noimuthal Naadi

 • குறள் #
  0948
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
  வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.
 • விளக்கம்
  நோய் தணிக்கும் மருத்துவன் நோயை இன்னதென்று அறிந்து, நோயின் காரணத்தை ஆராய்ந்து, அதைத் தீர்க்கும் வழியையும் அறிந்து, பிழைபடாமல் செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Disease, its cause, what may abate the ill:
  Let leech examine these, then use his skill.
 • Meaning
  Let the physician enquire into the (nature of the) disease, its cause and its method of cure and treat it faithfully according to (medical rule).

Leave a comment