0992. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்

Rate this post

0992. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்

0992. Anbudaimai Aandra Kudippiraththal

 • குறள் #
  0992
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
  பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
 • விளக்கம்
  அன்புடையனாயிருத்தலும், உயர்ந்த குடிப்பிறப்பும் ஆகிய இவ்விரண்டும், பண்புடையவர் என்று சொல்லப்படுவதற்கு வழியாகும்.
 • Translation
  in English
  Benevolence and high born dignity,
  These two are beaten paths of courtesy.
 • Meaning
  Affectionateness and birth in a good family, these two constitute what is called a proper behaviour to all.

Leave a comment