0993. உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால்

Rate this post

0993. உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால்

0993. Uruppoththal Makkaloppu Andraal

 • குறள் #
  0993
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
  பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.
 • விளக்கம்
  உறுப்புகளால் மக்கள் தோற்றம் பொருந்தியிருப்பது பொருத்தம் ஆகாது; நல்ல குணத்தால் பொருந்தியிருப்பதே பொருத்தமாகும்.
 • Translation
  in English
  Men are not one because their members seem alike to outward view;
  Similitude of kindred quality makes likeness true.
 • Meaning
  Resemblance of bodies is no resemblance of souls; true resemblance is the resemblance of qualities that attract.

Leave a comment