0995. நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி

Rate this post

0995. நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி

0995. Nagaiyullum Innaa Thigazhchchi

 • குறள் #
  0995
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
  பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.
 • விளக்கம்
  விளையாட்டிலும் ஒருவரை இகழ்தல் துன்பம் தருவதாகும். ஆகையால், உலக இயல்பறிந்து நடப்பவரிடத்தில் பகையிருந்தாலும் நல்ல குணங்கள் விளங்கும்.
 • Translation
  in English
  Contempt is evil though in sport. They who man’s nature know,
  E’en in their wrath, a courteous mind will show.
 • Meaning
  Reproach is painful to one even in sport; those (therefore) who know the nature of others exhibit (pleasing) qualities even when they are hated.

Leave a comment