0998. நண்பாற்றார் ஆகி நயமில

Rate this post

0998. நண்பாற்றார் ஆகி நயமில

0998. Nanbaaratraar Aagi Nayamila

 • குறள் #
  0998
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
  பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.
 • விளக்கம்
  நட்புச் செய்யாதவராகி நன்மையல்லாதவற்றைச் செய்பவர்களிடத்தும் இனியவராக நடவாமை அறிவுடையோர்க்குக் குற்றமாகும்.
 • Translation
  in English
  Though men with all unfriendly acts and wrongs assail,
  ‘Tis uttermost disgrace in ‘courtesy’ to fail.
 • Meaning
  It is wrong (for the wise) not to exhibit (good) qualities even towards those who bearing no friendship (for them) do only what is hateful.

Leave a comment