0999. நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு

Rate this post

0999. நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு

0999. Nagalvallar Allaarkku Maayiru

 • குறள் #
  0999
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
  பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.
 • விளக்கம்
  மற்றவரோடு அளவளாவி மனத்தில் மகிழ்கின்ற குணம் இல்லாதவர்க்கு, மிகப்பெரிய உலகம் பகற்காலத்திலும் இருளில் கிடப்பது போல் தோன்றும்.
 • Translation
  in English
  To him who knows not how to smile in kindly mirth,
  Darkness in daytime broods o’er all the vast and mighty earth.
 • Meaning
  To those who cannot rejoice, the wide world is buried darkness even in (broad) day light.

Leave a comment