1003. ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா

Rate this post

1003. ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா

1003. Eettam Ivari Isaivendaa

 • குறள் #
  1003
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
  தோற்றம் நிலக்குப் பொறை.
 • விளக்கம்
  ஈட்டிய பொருளைச் செலவிடாது இருகப்பிடித்துப் புகழை விரும்பாதவரின் பிறப்பு, இந்நிலத்திற்க்குப் பாரமாகும்.
 • Translation
  in English
  Who lust to heap up wealth, but glory hold not dear,
  It burthens earth when on the stage of being they appear.
 • Meaning
  A burden to the earth are men bent on the acquisition of riches and not (true) fame.

Leave a comment