1006. ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான்

Rate this post

1006. ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான்

1006. Yedham Perunjchelvam Thaanthuvvaan

 • குறள் #
  1006
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான் தக்கார்க்கொன்று
  ஈதல் இயல்பிலா தான்.
 • விளக்கம்
  தானும் அனுபவிக்காதவனாகிப் பிறர்க்கும் ஒரு பொருள் கொடுக்கும் இயல்பு இல்லாதவனது பெருஞ்செல்வம் ஒரு நோயாகும்.
 • Translation
  in English
  Their ample wealth is misery to men of churlish heart,
  Who nought themselves enjoy, and nought to worthy men impart.
 • Meaning
  He who enjoys not (his riches) nor relieves the wants of the worthy is a disease to his wealth.

Leave a comment