1012. ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம்

Rate this post

1012. ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம்

1012. Oonudai Echcham Uyirkkellaam

 • குறள் #
  1012
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
  நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  உணவும் உடையும் அவை தவிர மற்றவையும் உயிர்க்கெல்லாம் பொதுவாகும்; நன்மக்களுக்குச் சிறப்பாவது நாணமுடைமையே.
 • Translation
  in English
  Food, clothing, and other things alike all beings own;
  By sense of shame the excellence of men is known.
 • Meaning
  Food, clothing and the like are common to all men but modesty is peculiar to the good.

Leave a comment