1013. ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம்

Rate this post

1013. ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம்

1013. Oonaik Kuriththa Uyirellaam

 • குறள் #
  1013
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
  நன்மை குறித்தது சால்பு.
 • விளக்கம்
  உயிர்களெல்லாம் உடம்பை இருப்பிடமாகக் கொண்டுள்ளன; அதுபோல, நிறைந்த குணம் என்பது நாண் என்னும் நற்குணத்தை இருப்பிடமாகவுடையது.
 • Translation
  in English
  All spirits homes of flesh as habitation claim,
  And perfect virtue ever dwells with shame.
 • Meaning
  As the body is the abode of the spirit, so the excellence of modesty is the abode of perfection.

Leave a comment