1035. இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர்

Rate this post

1035. இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர்

1035. Iravaar Irappaarkkondru Eevar

 • குறள் #
  1035
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர் கரவாது
  கைசெய்தூண் மாலை யவர்.
 • விளக்கம்
  தமது கையால் உழுகின்றவர் பிறரை இரக்க மாட்டார்; இரப்பவர்க்கு வேண்டியவற்றை ஒளிக்காமல் கொடுப்பார்.
 • Translation
  in English
  They nothing ask from others, but to askers give,
  Who raise with their own hands the food on which they live.
 • Meaning
  Those whose nature is to live by manual labour will never beg but give something to those who beg.

Leave a comment