1041. இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின்

Rate this post

1041. இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின்

1041. Inmaiyin Innaathathu Yaathenin

 • குறள் #
  1041
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Poverty
 • குறள்
  இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
  இன்மையே இன்னா தது.
 • விளக்கம்
  வறுமையைவிடத் துன்பம் தருவது எது என்று ஆராய்ந்தால், வறுமையைப் போல் துன்பம் தருவது வேறு ஒன்றும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  You ask what sharper pain than poverty is known;
  Nothing pains more than poverty, save poverty alone.
 • Meaning
  There is nothing that afflicts (one) like poverty.

Leave a comment