1042. இன்மை எனவொரு பாவி

Rate this post

1042. இன்மை எனவொரு பாவி

1042. Inmai Enavoru Paavi

 • குறள் #
  1042
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
  இம்மையும் இன்றி வரும்.
 • விளக்கம்
  வறுமை என்னும் ஒரு பாவி ஒருவனைப் பற்றிக் கொண்டால் அவனுக்கு மறுமை இன்பமும், இம்மை இன்பமும் இல்லாதபடி செய்யும்.
 • Translation
  in English
  Malefactor matchless! poverty destroys
  This world’s and the next world’s joys.
 • Meaning
  When cruel poverty comes on, it deprives one of both the present and future (bliss).

Leave a comment