1043. தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும்

Rate this post

1043. தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும்

1043. Tholvaravum Tholum Kedukkum

 • குறள் #
  1043
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
  நல்குரவு என்னும் நசை.
 • விளக்கம்
  வறுமை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆசை, பழமையாக வரும் குடிப்பெருமையையும், அதனால் வருகின்ற நல்ல புகழையும் ஒருசேரக் கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Importunate desire, which poverty men name,
  Destroys both old descent and goodly fame.
 • Meaning
  Hankering poverty destroys at once the greatness of (one’s) ancient descent and (the dignity of one’s) speech.

Leave a comment