1045. நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள்

Rate this post

1045. நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள்

1045. Nalkuravu Ennum Idumbaiyul

 • குறள் #
  1045
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
  துன்பங்கள் சென்று படும்.
 • விளக்கம்
  வறுமை என்று சொல்லப்படும் துன்பத்துள் பலவகைப்பட்ட துன்பங்களும் வந்து சேரும்.
 • Translation
  in English
  From poverty, that grievous woe,
  Attendant sorrows plenteous grow.
 • Meaning
  The misery of poverty brings in its train many (more) miseries.

Leave a comment