1046. நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும்

Rate this post

1046. நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும்

1046. Narporul Nankunarndhu Sollinum

 • குறள் #
  1046
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
  சொற்பொருள் சோர்வு படும்.
 • விளக்கம்
  நல்ல நூல்களின் பொருளை வறியவர் தெளிவாக அறிந்து கூறினாலும், அவர் சொல் பயனற்ற சொல்லாக முடியும்.
 • Translation
  in English
  Though deepest sense, well understood, the poor man’s words convey,
  Their sense from memory of mankind will fade away.
 • Meaning
  The words of the poor are profitless, though they may be sound in thought and clear in expression.

Leave a comment