1050. துப்புர வில்லார் துவரத்

Rate this post

1050. துப்புர வில்லார் துவரத்

1050. Thuppura Villaar Thuvarath

 • குறள் #
  1050
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
  உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று.
 • விளக்கம்
  அனுபவிக்கப்படும் பொருள்ளிலாதவர் முற்றும் துறவாதிருத்தல், பிறர் வீட்டிலுள்ள உப்பிற்கும் கஞ்சிற்கும் எமனாக இருப்பதே ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Unless the destitute will utterly themselves deny,
  They cause their neighbour’s salt and vinegar to die.
 • Meaning
  The destitute poor, who do not renounce their bodies, only consume their neighbour’s salt and water.

Leave a comment