1071. மக்களே போல்வர் கயவர்

Rate this post

1071. மக்களே போல்வர் கயவர்

1071. Makkale Polvar Kayavar

 • குறள் #
  1071
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
  ஒப்பாரி யாங்கண்ட தில்.
 • விளக்கம்
  கீழ்மக்கள் தோற்றத்தினால் மனிதரைப் போலவே இருப்பார்கள்; குணங்களால் மனிதராகார்; இவ்வகையான ஒற்றுமையை நாம் வேறு எங்கும் கண்டதில்லை.
 • Translation
  in English
  The base resemble men in outward form, I ween;
  But counterpart exact to them I’ve never seen.
 • Meaning
  The base resemble men perfectly (as regards form); and we have not seen such (exact) resemblance (among any other species).

Leave a comment