1072. நன்றறி வாரிற் கயவர்

Rate this post

1072. நன்றறி வாரிற் கயவர்

1072. Nandrari Vaarir Kayavar

 • குறள் #
  1072
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
  நெஞ்சத்து அவலம் இலர்.
 • விளக்கம்
  கீழ்மக்கள், நன்மையை அறிபவர்களை விட மகிழ்ச்சியுடையவர்கள்; ஏனென்றால், அவர்கள் நெஞ்சில் கவலை இல்லாதவர்களாவர்.
 • Translation
  in English
  Than those of grateful heart the base must luckier be,
  Their minds from every anxious thought are free!
 • Meaning
  The low enjoy more felicity than those who know what is good; for the former are not troubled with anxiety (as to the good).

Leave a comment