1074. அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின்

Rate this post

1074. அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின்

1074. Agappatti Aavaaraik Kaanin

 • குறள் #
  1074
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
  மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்.
 • விளக்கம்
  கீழ்மகன் ஒருவன், தனக்குக் கீழ்பட்டு நடப்பவனைக் கண்டால், தான் அவனை விட உயர்ந்தவன் என்று கருதி இறுமாப்பான்.
 • Translation
  in English
  When base men those behold of conduct vile,
  They straight surpass them, and exulting smile.
 • Meaning
  The base feels proud when he sees persons whose acts meaner than his own.

Leave a comment