1075. அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம்

Rate this post

1075. அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம்

1075. Achchame Keezhkalathu Aasaaram

 • குறள் #
  1075
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
  அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது.
 • விளக்கம்
  கீழ்மக்களின் ஒழுக்கத்திற்குக் காரணம் அவர்களது அச்சமே; அதுவன்றி அவர்களால் விரும்பப்படும் பொருள் ஒழுக்கத்தினால் கிடைப்பதாயின் அதனாலும் சிறிது ஒழுக்கம் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Fear is the base man’s virtue; if that fail,
  Intense desire some little may avail.
 • Meaning
  (The principle of) behaviour in the mean is chiefly fear; if not, hope of gain, to some extent.

Leave a comment