1184. உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது

Rate this post

1184. உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது

1184. Ulluvan Manyaan Uraippathu

 • குறள் #
  1184
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால்
  கள்ளம் பிறவோ பசப்பு.
 • விளக்கம்
  நான் காதலரை மனத்தில் நினைக்கின்றேன்; நான் பேசுவதும் அவரது நற்குணங்களையே; அவ்வாறு இருந்தும் இப்பசலை நிறம் வஞ்சனையாக என் உடம்பில் பரவுகின்றது.
 • Translation
  in English
  I meditate his words, his worth is theme of all I say,
  This sickly hue is false that would my trust betray.
 • Meaning
  I think (of him); and what I speak about is but his excellence; still is there sallowness; and this is deceitful.

Leave a comment