1216. நனவென ஒன்றில்லை ஆயின்

Rate this post

1216. நனவென ஒன்றில்லை ஆயின்

1216. Nanavena Ondrillai Aayin

 • குறள் #
  1216
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினால்
  காதலர் நீங்கலர் மன்.
 • விளக்கம்
  நனவு என்று சொல்லப்படுவது ஒன்று இல்லையானால், கனவில் வந்து கூடிய காதலர் என்னை விட்டுப் பிரிய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  And if there were no waking hour, my love
  In dreams would never from my side remove.
 • Meaning
  Were there no such thing as wakefulness, my beloved (who visited me) in my dream would not depart from me.

Leave a comment