1217. நனவினால் நல்காக் கொடியார்

Rate this post

1217. நனவினால் நல்காக் கொடியார்

1217. Nanavinaal Nalkaak Kodiyaar

 • குறள் #
  1217
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவனால்
  என்எம்மைப் பீழிப் பது.
 • விளக்கம்
  நனவில் வந்து அருள் செய்யாத கொடியவர், கனவில் வந்து என்னை வருத்துவது எதற்காக?
 • Translation
  in English
  The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems,
  Why should he thus torment my soul in nightly dreams?
 • Meaning
  The cruel one who would not favour me in my wakefulness, what right has he to torture me in my dreams?

Leave a comment