1262. இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என்

Rate this post

1262. இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என்

1262. Ilankizhaai Indru Marappinen

 • குறள் #
  1262
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayin Vithumbal)
  Mutual Desire
 • குறள்
  இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் தோள்மேல்
  கலங்கழியும் காரிகை நீத்து.
 • விளக்கம்
  விளக்குகின்ற அணி அணிந்த தோழியே! இன்று என் காதலரை மறந்ததால், என் தோள்கள் அழகினை இழந்து மெலியும்; அதனால் வளையல்கள் கழன்று விடும்.
 • Translation
  in English
  O thou with gleaming jewels decked, could I forget for this one day,
  Henceforth these bracelets from my arms will slip, my beauty worn away.
 • Meaning
  O you bright-jewelled maid, if I forget (him) today, my shoulders will lose their beauty even in the other life and make my bracelets loose.

Leave a comment