1264. கூடிய காமம் பிரிந்தார்

Rate this post

1264. கூடிய காமம் பிரிந்தார்

1264. Koodiya Kaamam Pirindhaar

 • குறள் #
  1264
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayin Vithumbal)
  Mutual Desire
 • குறள்
  கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
  கோடுகொ டேறுமென் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  பிரிந்தவர் காதலால் கூடும்படி வருவார் என்று நினைத்து எனது மனம் மரத்தின் கிளை மீது ஏறிப் பார்க்கின்றது.
 • Translation
  in English
  ‘He comes again, who left my side, and I shall taste love’s joy,’-
  My heart with rapture swells, when thoughts like these my mind employ.
 • Meaning
  My heart is rid of its sorrow and swells with rapture to think of my absent lover returning with his love.

Leave a comment