1268. வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன்

Rate this post

1268. வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன்

1268. Vinaikalanthu Venreega Venthan

 • குறள் #
  1268
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayin Vithumbal)
  Mutual Desire
 • குறள்
  வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து
  மாலை அயர்கம் விருந்து.
 • விளக்கம்
  அரசன் போர் செய்து வெற்றி பெறுவானாக; நானும் என் காதலியை அடைந்து மாலைக் காலத்தில் விருந்து உண்பேனாக.
 • Translation
  in English
  O would my king would fight, o’ercome, devide the spoil;
  At home, to-night, the banquet spread should crown the toil.
 • Meaning
  Let the king fight and gain (victories); (but) let me be united to my wife and feast the evening.

Leave a comment