1284. ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி

Rate this post

1284. ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி

1284. Oodarkan Sendrenman Thozhi

 • குறள் #
  1284
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து
  கூடற்கண் சென்றதுஎன் னெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  தோழியே, அவரோடு பிணங்க நினைத்துச் சென்றேன்; என் மனம் அதை மறந்து சேர்தலில் சென்றது.
 • Translation
  in English
  My friend, I went prepared to show a cool disdain;
  My heart, forgetting all, could not its love restrain.
 • Meaning
  O my friend! I was prepared to feign displeasure but my mind forgetting it was ready to embrace him.

Leave a comment