1296. தனியே இருந்து நினைத்தக்கால்

Rate this post

1296. தனியே இருந்து நினைத்தக்கால்

1296. Thaniye Irundhu Ninaiththakkaal

 • குறள் #
  1296
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு புலத்தல் (Nenjodu Pulaththal)
  Exploration with Oneself
 • குறள்
  தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
  தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  காதலரைப் பிரிந்து அவரது கொடுமைகளை நினைத்தபோது என்னைத் தின்பதுபோல் வருத்துவதற்கென்றே என் மனம் இருந்தது.
 • Translation
  in English
  My heart consumes me when I ponder lone,
  And all my lover’s cruelty bemoan.
 • Meaning
  My mind has been (here) in order to eat me up (as it were) whenever I think of him in my solitude.

Leave a comment