1297. நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக்

Rate this post

1297. நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக்

1297. Naanum Maranthen Avarmarak

 • குறள் #
  1297
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு புலத்தல் (Nenjodu Pulaththal)
  Exploration with Oneself
 • குறள்
  நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன்
  மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு.
 • விளக்கம்
  காதலரை மறக்கமுடியாத எனது இழிந்த அறிவில்லாத மனத்தோடு கூடி நாணத்தையும் மறந்துவிட்டேன்.
 • Translation
  in English
  Fall’n ‘neath the sway of this ignoble foolish heart,
  Which will not him forget, I have forgotten shame.
 • Meaning
  I have even forgotten my modesty, having been caught in my foolish mind which is not dignified enough to forget him.

Leave a comment