0896. எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம்

Rate this post

0896. எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம்

0896. Eriyaal Sudappadinum Uyvundaam

 • குறள் #
  0896
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
  பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தீயினால் சுடப்பட்டானாயினும் ஒருவாறு பிழைப்பான்; ஆனால், தவத்தால் பெரியவர்க்குப் பிழை செய்பவர் பிழைக்க மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Though in the conflagration caught, he may escape from thence:
  He ‘scapes not who in life to great ones gives offence.
 • Meaning
  Though burnt by a fire (from a forest), one may perhaps live; (but) never will he live who has shown disrespect to the great (devotees).

Leave a comment